Povinnosť oznámeniť porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu (Článok 33, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: