Určenie zodpovednej osoby (Článok 37, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: