Povinnosť pri ďalšom spracúvaní osobných údajov na iný účel ako ten, na ktorý boli získané (dôležité, Článok 14, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: