Výnimka z práva na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia (Druhý oddiel, Druhá hlava, Ústava SR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: