Právo na ochranu pre ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestom (Druhý oddiel, Druhá hlava, Ústava SR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: