Právo obvineného na ochranu pred skúmaním jeho duševného stavu bez súdneho príkazu (Druhý oddiel, Druhá hlava, Ústava SR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: