Právo na ochranu pred porušovaním listového tajomstva, tajomstva iných písomností a záznamov, bez zákonného dôvodu (Druhý oddiel, Druhá hlava, Ústava SR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: