Právo na ochranu tajomstva správ podávaných iným zariadením, podobnému telefónu alebo telegrafu (Druhý oddiel, Druhá hlava, Ústava SR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: