Čl. 28 - Právo občanov na pokojné zhromaždenie (Tretí oddiel, Druhá hlava, Ústava SR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: