Čl. 35 - Slobodná voľba povolania a právo na prácu (Piaty oddiel, Druhá hlava, Ústava SR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: