Právo na najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie (Piaty oddiel, Druhá hlava, Ústava SR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: