Čl. 37 - Odborové organizácie a kolektívne vyjednávanie (Piaty oddiel, Druhá hlava, Ústava SR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: