Čl. 43 - Sloboda vedeckého bádania a kultúrne bohatstvo (Piaty oddiel, Druhá hlava, Ústava SR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: