Čl. 13 - Ukladanie povinností a obmedzenie základných práv a slobôd (Prvý oddiel, Druhá hlava, Ústava SR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: