Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (časová verzia predpisu účinná od 01.08.2021)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Podradené pojmy: