Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov prevádzkovateľom základnej služby (§ 24)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: