Splnomocňovacie ustanovenia (§ 32)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Links

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: