Prechodné a záverečné ustanovenia (§ 34, ods. (1) až (10) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: