Preukazovanie podmienok akreditácie jednotky CSIRT (§ 14)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: