Základná služba, prevádzkovateľ základnej služby a zaradenie do zoznamu základných služieb (§ 17)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: