Negatívne vymedzenie pôsobnosti (§ 2, ods. (2) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: