Písomná dohoda úradu o spolupráci s orgánmi verejnej moci alebo s inou právnickou osobou (§ 5, ods. (2) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: