Spolupráca pri vypracovaní Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti (§ 7, ods. (3) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: