Obsah verejnej časti Jednotného informačného systému (§ 8, ods. (2) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: