Subjekty s priamym prístupom k neverejnej časti jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti (§ 8, ods. (5) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: