Povinnosť ústredného orgánu pre jednotku CSIRT (§ 9, ods. (2) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: