Zodpovednosť úradu za škodu (§ 12, ods. (5))

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: