Obmedzenie povinnosti mlčanlivosti (§ 12, ods. (3))

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: