Uznávanie akreditácie jednotky CSIRT (§ 13, ods. (6) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: