Zaradenie do zoznamu základných služieb (§ 17, ods. (2) až (4) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: