Obsahové náležitosti oznámenia o prekročení identifikačných kritérií prevádzkovanej služby (§ 17, ods. (5) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: