Zaradenie základnej služby do zoznamu základných služieb podľa § 3 písm. l) druhého bodu tohto zákona (§ 17, ods. (3) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: