Špecifické kritériá (§ 18, ods. (3) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: