Povinnosť prevádzkovateľa základnej služby uzatvoriť zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (§ 19, ods. (2))

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: