Minimálny obligatórny rozsah bezpečnostných opatrení (§ 20, ods. (4) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: