Povinnosť poskytovateľa digitálnej služby hlásiť zmeny v údajoch (§ 21, ods. (5) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: