Povinnosť prevádzkovateľa základnej služby hlásiť závažný kybernetický bezpečnostný incident (§ 24, ods. (1) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: