Neúplné hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu prevádzkovateľom základnej služby (§ 24, ods. (5) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: