Povinnosť hlásiť kybernetický bezpečnostný incident poskytovateľom digitálnej služby (§ 25, ods. (1) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: