Neúplné hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu poskytovateľom digitálnej služby (§ 25, ods. (2) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: