Povinnosť prevádzkovateľa základnej služby predložiť navrhované ochranné opatrenie na schválenie (§ 27, ods. (8) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: