Povinnosť úradu po vyčerpaní všetkých spôsobov riešenia závažného kybernetického bezpečnostného incidentu (§ 27, ods. (9) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: