Povinnosť informovať Vojenské spravodajstvo (§ 27, ods. (10) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: