Povinnosť prevádzkovateľa základnej služby preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení (§ 29, ods. (1) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: