Rozsah preverenia účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení v rámci auditu (§ 29, ods. (2) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: