Rozsah preverovania účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení (§ 29, ods. (2) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: