Povinnosť prevádzkovateľa základnej služby predložiť Národnému bezpečnostnému úradu správu o audite (§ 29, ods. (4) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: