Uloženie pokuty od 300 do 30 000 eur prevádzkovateľovi základnej služby (§ 31, ods. (1) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: