Uloženie pokuty od 300 až do výšky 1 % celkového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok (§ 31, ods. (4) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: