Uloženie pokuty od 300 do 30 000 eur poskytovateľovi digitálnej služby (§ 31, ods. (3))

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: