Uloženie pokuty od 300 do 30 000 eur (§ 31, ods. (3))

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: