Celkový ročný obrat - vymedzenie (§ 31, ods. (8) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: