Doba splatnosti pokuty (§ 31, ods. (11) až (12) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: